Om projektet

 

Projektet har til formål at styrke det professionelle læringsfællesskab mellem lærere, med henblik på at styrke elevernes læringsfællesskaber.

Vi ønsker et pædagogisk kompetenceløft mhp. tillidsfuld kollegial sparring, om udfordringerne i undervisningspraksis, som styrker inkluderende elevfællesskaber.

Fokusområder

  • Skabe forudsætninger for bedre elevfællesskaber og klasserumskultur

 

  • Styrkelse af et fælles pædagogisk-fagligt sprog

 

  • Bedre relationskompetencer hos underviseren

 

  • Blive bedre til at navigere i et mangfoldigt klasserum

  • Udfordre eget syn på eleverne / bevidsthed om egne fordomme

Projektets baggrund

KGs særlige position er, at vi har mange forskellige typer af elever fra mange forskellige områder i København og omegn, bl.a. socialt udsatte områder. Det betyder, at flere af KGs elever er såkaldt gymnasiefremmede og nogle har svære folkeskoleforløb bag sig.

Underviserne har til tider svært ved at få etableret de vilkår, som skal danne gode elevfællesskaber, hvor eleverne kan lære af hinanden og med hinanden på baggrund af deres mangfoldige erfaringer.

Som undervisere kan vi opleve besvær med at skabe et socialt og fagligt fællesskab, hvilket kan resultere i frafald, mistrivsel, nedsat læring eller blot at nogle elever skifter klasse. Resultatet af en dårlig klasserumskultur er desuden at eleverne ikke deltager, ikke stiller spørgsmål og ikke hjælper hinanden.

KG-flow-tegning.jpg

Ansøgningsdokument

© Created and Designed by Adela S. Askeland